Toelichting bij Kapitaalsverhoging

Het Malinwa Supportersorgaan is tevreden dat er een akkoord bereikt werd rond een kapitaalsverhoging van 6,7 miljoen euro. Door deze investering wordt niet enkel voldaan aan de voorwaarden van de licentiecommissie maar kan er ook constructief verder gebouwd worden op het potentieel van KV Mechelen.

Wat houdt deze kapitaalsverhoging juist in?

Concreet worden Philippe Van Esch en Eddy De Reys de nieuwe hoofdaandeelhouders van KV Mechelen, aangevuld door een tiental Belgische minderheidsaandeelhouders. De aandelen van voormalig aandeelhouder Dieter Penninckx werden overgenomen door Van Esch waardoor de Nederlander een meerderheidsparticipatie bekomt.

Wat met Supportersinspraak?

De nieuwe aandeelhouders hebben besloten om met een kleinere raad van toezicht te werken om sneller beslissingen te kunnen nemen. De supporters behouden een waarnemend mandaat om ten allen tijde het club-DNA te kunnen bewaken.

Om dit DNA te onderschrijven, werd in de aandeelhoudersovereenkomst een aantal punten overeengekomen omtrent sociaal engagement, het nastreven van een jonge, Belgische spelerskern, het vooropstellen van supportersbelangen bij aanpassingen aan competitieformat of speeluren, het uitbreiden van de jeugdwerking,…

Daarnaast behouden de supporters veto’s rond het stamnummer, de clubnaam, het logo, de uitrusting, de locatie van het stadion en beslissingen die impact hebben op de sfeerbeleving in het stadion.

Ook eventuele nieuwe verwervers van aandelen zullen moeten samenzitten met de supporters.

Infoavond Supporters

Op donderdag 16 maart organiseert het Supportersorgaan een infoavond om verdere duiding te geven bij de kapitaalsverhoging. Hierbij zal uiteraard ook voldoende ruimte zijn voor eventuele vragen. Graag ontvangen we jullie dan. Tot de infoavond zal er niet verder gecommuniceerd worden.

https://fb.me/e/2gD6L3nCg