Nederlandse lessen gaan van start

Tussen de pittige trainingen door zijn de spelers ook begonnen aan de Nederlandse lessen. Vanuit het supportsersorgaan Malinwa kwam na het voorbije seizoen de duidelijke vraag om de band tussen spelers en supporters te versterken. Hiervoor zijn een aantal acties genomen door het orgaan, in nauwe samenwerking met het bestuur van KV Mechelen.   Welkomstbrochure We merken dat voetballers vaak aan hun lot worden overgelaten, buiten de trainingen en de verplichte aanwezigheid op de club, zijn ze vooral op zichzelf aangewezen. Niet erg als je volwassen bent en de taal
Read More

Tweede Paniniruildag nog straffer dan de eerste!

Op de eerst Panini-ruildag van KVM en de Kidsclub mochten we al een hele hoop verzamelaars ontvangen die er lustig op los ruilden. Naar het einde van die ruildag kwam van verschillende aanwezigen de vraag of we in de nabije toekomst nog eens zo’n dag konden organiseren. Aangezien snel bleek dat de interesse in een tweede dag groot was, kozen we Pinkstermaandag uit om iedereen de kans te geven nogmaals een rondje ruilen op te zetten. Vanaf 9u ‘s ochtends stroomden de mensen toe, al snel bleek onze kantine te
Read More

Toe Malinwa vooruit

Beste supporters, Na veel werk door onze developper-doet-al Kurt zijn we erg fier om jullie te mogen begroeten op de nieuwe website van Supportersorgaan Malinwa. Het is de bedoeling dat je als supporter hier terecht kan voor nieuws, weetjes, belangrijke en minder belangrijke informatie. Het moge duidelijk wezen dat ons Supportersorgaan sterker wordt, naarmate onze achterban zich manifesteert. Wij groeien in belang, aanzien en relevantie wanneer jullie ons blijven aansturen met feedback, constructieve kritiek, tips en suggesties. Het is daarom dat onze ombudsdienst uitermate belangrijk is. Aarzel dus nooit om
Read More

Algemene Vergadering Supportersorgaan

Op maandag 26 mei tekenden de bestuursleden van de meeste supportersclubs die aangesloten zijn bij de vzw Malinwa present in de Business Club voor de jaarlijkse Algemene Vergadering. Voorzitter Gert Van Dijck begon de avond met een uiteenzetting over het samengaan van de Supportersfederatie en de Supportersraad. Na vele gesprekken was de conclusie dat beide organisaties erg veel raakpunten hadden en dat een fusie zowel voor de beide organen als voor de KV-supporter een goede zaak zou zijn.  Onmiddellijk na de samensmelting tot het Supportersorgaan Malinwa werd er werk gemaakt van een doorgedreven
Read More

Fanweekend KV Mechelen

Ook dit keer organiseert het Supportersorgaan Malinwa het  jaarlijkse KV Mechelen fanweekend. Duid alvast het weekend van 19 en 20 juli met stip aan in je agenda. De formule is gekend: een familiedag voor grote en kleine Kakkers en en voetbaldag met een oefenwedstrijd van het A-team. Meer info volgt!
Read More