Onderhandelingen met Dieter Penninckx zijn opnieuw gestart

De afgelopen dagen zijn er heel wat dingen gebeurd die bij supporters allicht heel wat nieuwe vragen en bedenkingen hebben opgeroepen. Er was de ingebrekestelling die Dieter Penninckx aan de Raad van Bestuur van de NV KV Mechelen bezorgd heeft Er was het artikel in De Tijd van gisteren Er was de open brief van Dieter Penninckx zelf waarin hij reageert op dat artikel We willen graag een aantal dingen verduidelijken. Wat betreft het artikel in De Tijd en de open brief van Dieter: Een aantal van de business partners van KV Mechelen
Read More

Antwoord op bijkomende vragen rond ontslag Dieter Penninckx

Naar aanleiding van de communicatie over het ontslag van Dieter Penninckx werden er op malinwaforum.be nog een aantal bijkomende vragen gesteld. Bij deze willen we die ook graag beantwoorden. Dieter Penninckx sprak in zijn communicatie over een voorstel om onafhankelijke bestuurders aan te stellen dat weggestemd werd binnen de Raad van Bestuur. Waarom werd dat voorstel niet aanvaard? Deze informatie is niet correct. Het voorstel van Dieter was in de eerste plaats bedoeld om een aantal mensen te laten verdwijnen uit de Raad van Bestuur. Wij zijn absoluut voorstander van
Read More

Ontslag Dieter Penninckx: toelichting door het supportersorgaan

Vanavond is er op een Buitengewone Algemene Vergadering van KV Mechelen door alle aandeelhouders, met uitzondering van Dieter Penninckx, beslist om Dieter Penninckx te ontslaan als bestuurder van de NV Yellow Red KV Mechelen. Deze moeilijke beslissing werd genomen in het belang van onze club. Als supportersorgaan hebben wij, met instemming van de overige aandeelhouders en gesteund door een aantal experts in juridische en vennootschapsrechtelijke dossiers, de afgelopen maanden intensief onderhandeld met Dieter Penninckx, zijn vertrouwenspersonen en zijn juridisch team. Het was daarbij onze bedoeling om, in het belang van
Read More

Lancering wijzijnmalinwa.be

Vanaf vandaag kunnen onze abonnee-houders hun mening geven op het Malinwa participatie platform wijzijnmalinwa.be Dit participatieplatform is een initiatief van het Supportersorgaan vzw Malinwa en van KV Mechelen. Het platform zal worden ingezet voor allerhande inspraakprocessen binnen het dagelijkse reilen en zeilen rondom onze geel-rode voetbaltrots. Op de homepagina van dit platform zie je welke processen actief of actueel zijn of in welke fase een bepaald denkpatroon zich bevindt. Periodiek zullen er nieuwe projecten gepubliceerd worden waarbinnen, actief of passief, geparticipeerd kan worden. In eerste instantie is deelname aan het
Read More

Hans Van der Biesen neemt ontslag uit al zijn functies

Hans heeft begin deze maand de beslissing genomen om ontslag te nemen uit al zijn functies bij KV Mechelen en het Malinwa Supportersorgaan. Naast lid van de Raad van Bestuur van het Malinwa Supportersorgaan was Hans ook lid van het directiecomité van de club KV Mechelen en één van de supportersafgevaardigden in de Raad van Bestuur van KV Mechelen. Met het vertrek van Hans verliest de club en zijn supporters een sterk geëngageerde vrijwilliger, die steeds met enorm veel overgave de belangen van de supporters behartigde in alle geledingen van
Read More

Malinwa participatieplatform in samenwerking met Citizenlab

Tijdens de algemene vergadering van het supportersorgaan Malinwa stelde voorzitter Hans Dedecker het beleidsplan voor dit seizoen voor. Een van de aankondigen was de lancering van een participatieplatform voor de Malinwa supporters. “Vanuit het supportersorgaan vertegenwoordigen wij de supporters. Wij zien een opportuniteit om door middel van digitalisatie de participatie van en met supporters op een hoger niveau te krijgen. De beslissingen die wij nemen en voorstellen richting de club moeten immers gedragen worden door een grote en significante groep van supporters. Daarnaast willen we ideeën en vragen vanuit de
Read More

Vraag en antwoord nalv situatie Penninckx (deel 2)

Hieronder vindt u alvast een tweede (en voorlopig laatste) selectie van vraag & antwoord. Vanaf nu zullen wij periodiek communiceren over evoluties en ontwikkelingen binnen zowel de club als het Supportersorgaan. Let wel, het adres vragen@malinwa.be zal sowieso actief blijven en blijvend opgevolgd worden. Q: Het supportersorgaan zegt dat de club aandelen zou overkopen. Aangezien KVM een NV is, wordt waarschijnlijk bedoeld dat de NV KVM over wil gaan tot inkoop eigen aandelen ? Gezien beperkte geldmiddelen van de NV, hoe gaat de NV deze inkoop dan financieren ? •
Read More

Vraag en antwoord nalv situatie Penninckx (deel 1)

Hieronder vindt u alvast een eerste selectie van vraag & antwoord, naar aanleiding van onze oproep eerder op de dag. Al deze vragen komen van één persoon (of een groep van personen). Aangezien verschillende thema’s in hetzelfde document behandeld worden, leek het ons opportuun om hier mee te beginnen. Q: Hoe is op dit moment de verhouding tussen de Raad van Bestuur en Dieter Penninckx? Is er sprake van constructief overleg, of staan de partijen lijnrecht tegenover elkaar? Is er überhaupt contact, of beletten de aan Penninckx opgelegde voorwaarden dat?
Read More

Nota nalv commotie omtrent krantenartikels

Het Malinwa Supportersorgaan heeft kennis genomen van de recente berichtgeving rond de hoofdaandeelhouder van KV Mechelen, de heer Dieter Penninckx. Wij delen de ongerustheid die ontstaan is onder de supporters van Malinwa. Donderdagavond kwamen de vier supportersafgevaardigden in de raad van bestuur van de club tekst en uitleg geven over de situatie binnen de club bij de raad van bestuur van het Supportersorgaan. Na grondig overleg was duidelijk dat het Supportersorgaan de huidige en snelle acties van de club, zoals reeds door KV Mechelen gecommuniceerd, ten volle ondersteunt. Tegelijk is
Read More