Monthly Archives March 2021

Onderhandelingen met Dieter Penninckx zijn opnieuw gestart

De afgelopen dagen zijn er heel wat dingen gebeurd die bij supporters allicht heel wat nieuwe vragen en bedenkingen hebben opgeroepen. Er was de ingebrekestelling die Dieter Penninckx aan de Raad van Bestuur van de NV KV Mechelen bezorgd heeft Er was het artikel in De Tijd van gisteren Er was de open brief van Dieter Penninckx zelf waarin hij reageert op dat artikel We willen graag een aantal dingen verduidelijken. Wat betreft het artikel in De Tijd en de open brief van Dieter: Een aantal van de business partners van KV Mechelen
Read More