Monthly Archives February 2021

Antwoord op bijkomende vragen rond ontslag Dieter Penninckx

Naar aanleiding van de communicatie over het ontslag van Dieter Penninckx werden er op malinwaforum.be nog een aantal bijkomende vragen gesteld. Bij deze willen we die ook graag beantwoorden. Dieter Penninckx sprak in zijn communicatie over een voorstel om onafhankelijke bestuurders aan te stellen dat weggestemd werd binnen de Raad van Bestuur. Waarom werd dat voorstel niet aanvaard? Deze informatie is niet correct. Het voorstel van Dieter was in de eerste plaats bedoeld om een aantal mensen te laten verdwijnen uit de Raad van Bestuur. Wij zijn absoluut voorstander van
Read More

Ontslag Dieter Penninckx: toelichting door het supportersorgaan

Vanavond is er op een Buitengewone Algemene Vergadering van KV Mechelen door alle aandeelhouders, met uitzondering van Dieter Penninckx, beslist om Dieter Penninckx te ontslaan als bestuurder van de NV Yellow Red KV Mechelen. Deze moeilijke beslissing werd genomen in het belang van onze club. Als supportersorgaan hebben wij, met instemming van de overige aandeelhouders en gesteund door een aantal experts in juridische en vennootschapsrechtelijke dossiers, de afgelopen maanden intensief onderhandeld met Dieter Penninckx, zijn vertrouwenspersonen en zijn juridisch team. Het was daarbij onze bedoeling om, in het belang van
Read More