Monthly Archives September 2020

Vraag en antwoord nalv situatie Penninckx (deel 2)

Hieronder vindt u alvast een tweede (en voorlopig laatste) selectie van vraag & antwoord. Vanaf nu zullen wij periodiek communiceren over evoluties en ontwikkelingen binnen zowel de club als het Supportersorgaan. Let wel, het adres vragen@malinwa.be zal sowieso actief blijven en blijvend opgevolgd worden. Q: Het supportersorgaan zegt dat de club aandelen zou overkopen. Aangezien KVM een NV is, wordt waarschijnlijk bedoeld dat de NV KVM over wil gaan tot inkoop eigen aandelen ? Gezien beperkte geldmiddelen van de NV, hoe gaat de NV deze inkoop dan financieren ? •
Read More

Vraag en antwoord nalv situatie Penninckx (deel 1)

Hieronder vindt u alvast een eerste selectie van vraag & antwoord, naar aanleiding van onze oproep eerder op de dag. Al deze vragen komen van één persoon (of een groep van personen). Aangezien verschillende thema’s in hetzelfde document behandeld worden, leek het ons opportuun om hier mee te beginnen. Q: Hoe is op dit moment de verhouding tussen de Raad van Bestuur en Dieter Penninckx? Is er sprake van constructief overleg, of staan de partijen lijnrecht tegenover elkaar? Is er überhaupt contact, of beletten de aan Penninckx opgelegde voorwaarden dat?
Read More

Nota nalv commotie omtrent krantenartikels

Het Malinwa Supportersorgaan heeft kennis genomen van de recente berichtgeving rond de hoofdaandeelhouder van KV Mechelen, de heer Dieter Penninckx. Wij delen de ongerustheid die ontstaan is onder de supporters van Malinwa. Donderdagavond kwamen de vier supportersafgevaardigden in de raad van bestuur van de club tekst en uitleg geven over de situatie binnen de club bij de raad van bestuur van het Supportersorgaan. Na grondig overleg was duidelijk dat het Supportersorgaan de huidige en snelle acties van de club, zoals reeds door KV Mechelen gecommuniceerd, ten volle ondersteunt. Tegelijk is
Read More