Monthly Archives April 2015

Afscheid van een vriend

We maakten voor het eerst kennis eind jaren 70 van vorige eeuw. Je overdonderde me en deed me zelfs een beetje twijfelen. Gelukkig was ik in goed gezelschap. Als zij het waagden om je grauwe trappen te betreden, zou het voor mij ook wel lukken. Binnen de kortste keren veranderde het gevoel van onbehagen in een soort van opwinding. Ik voelde dat er iets zou gebeuren maar had geen flauw idee van wat me te wachten stond. Al die tijd rolde er een golf van geluid vanonder je golfplaten dak.
Read More

Ondertussen in uw brievenbus: de Geel&Rood van april

G&R heeft een aardige primeur. Voor het eerst praat Joachim Van Damme lang en zonder een blad voor de mond te nemen over zijn jaar – een seizoen vol heisa en verwijten. De gecontesteerde middenvelder overloopt het rijtje tackles, kaarten en incidenten dat hem achtervolgt, doet zijn zegje over de reviewcommissie, vertelt hoe hij alle zin in voetballen verloor maar weer terugvond, en geeft een eerlijke inkijk in zijn persoonlijkheid. ‘Ik ben een speelvogel, hè. Ik denk bijzonder weinig na over de gevolgen van mijn daden. Het loopt allemaal wel
Read More